• A1
  • A1+
  • A2E
  • A2
  • B1E
  • B1
  • B1+
  • B2E
  • Język francuski dla celów akademickich i zawodowych
  • A2+