Pomiń aktualności

Aktualności

Obraz mgr inż. Tomasz Olejnik
Kursy Erasmus
Napisane przez: mgr inż. Tomasz Olejnik ( poniedziałek, 10 października 2016, 15:24 )
 

Znajomość języka obcego jest jednym z kryteriów przy kwalifikacji na studia i praktykę Erasmus+. Wszyscy kandydaci na wyjazd są zobowiązani do udokumentowania znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni partnerskiej lub praktyki. Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji oraz ...

Przeczytaj resztę tematu
(121 słów)
 
Obraz mgr Ewelina Taraska
Sortowanie listy przedmiotów
Napisane przez: mgr Ewelina Taraska ( środa, 5 października 2016, 12:16 )
 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Centrum WIKAMP wdrożyło usługę alfabetycznego sortowania przedmiotów w bloku Moje przedmioty.

 
Obraz mgr inż. Tomasz Olejnik
Studia 2-go stopnia - język angielski, wydział EEiA
Napisane przez: mgr inż. Tomasz Olejnik ( wtorek, 4 października 2016, 13:53 )
 

Studenci studiów 2-go stopnia na Wydziale EEIA zgłaszają się w dn. 6.10.2016 o godzinie 12.15 na test diagnostyczny. Informacji o salach należy szukać na tablicy ogłoszeń bezpośrednio przed zajęciami. Osoby, które zgłosiły się do Koordynatora dotychczas zostaną przypisane do grup powstałych po 6.10. Informacja o podziale na grupy dostępna będzie na stronie internetowej i tablicach informacyjnych CJ PŁ najpóźniej 13 października 2016.

 

Pomiń kategorie przedmiotów

Pomiń Kalendarz